• 2 سال پیش

  • 7

  • 15:27

ترکمن - torkaman-3

گروه پادکست فارسی
0
0
0

ترکمن - torkaman-3

گروه پادکست فارسی
  • 15:27

  • 7

  • 2 سال پیش

توضیحات
ترکمنهای ایران را چقدر می‌شناسیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads