• 1 سال پیش

  • 28

  • 35:45

فصل اول رادیو نشان - قسمت دوم بخش دوم -مصاحبه با آقای مجید کثیری-موسس اخبار رسمی

رادیو نشان
3
3
0

فصل اول رادیو نشان - قسمت دوم بخش دوم -مصاحبه با آقای مجید کثیری-موسس اخبار رسمی

رادیو نشان
  • 35:45

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول

با صدای
محسن رضائی
طاهره الهیاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads