• 2 سال پیش

  • 10

  • 04:33

رادیو شهرک سلامت اصفهان - آیا سرطان روده قابل پیشگیری است-دکتر مسعود مقتدری- کلینیک پورسینا حکیم

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - آیا سرطان روده قابل پیشگیری است-دکتر مسعود مقتدری- کلینیک پورسینا حکیم

شهرک سلامت اصفهان
  • 04:33

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads