• 3 سال پیش

  • 385

  • 32:38

سوگ و سوگواری - سوگ و شیوع کرونا

سلامت روان
1
1
0

سوگ و سوگواری - سوگ و شیوع کرونا

سلامت روان
  • 32:38

  • 385

  • 3 سال پیش

توضیحات
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و هر فردی به طور متفاوتی به آن واکنش می دهد. در این بین سوگواری و مراسم سوگواری برای کنار آمدن با این فقدان به فرد کمک می کند. در سالی که گذشت با همه گیری ویروس کرونا، افراد زیادی عزیزان خود را از دست دادند. و با توجه به شرایط اجرای پروتکل های پیشگیرانه مراسم سوگواری مانند گذشته انجام نش. این مجموعه پادکست برای آشنایی بیشتر با فرآیند سوگ و سوگواری و بخصوص در شرایط همه گیری کرونا تهیه شده است.

با صدای
دکتر کرمانیان
دکتر توحیدی
دکتر عباسیان
دکتر بدرفام
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads