• 1 سال پیش

  • 33

  • 02:34
حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

سهیل قاسمی
0
حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد
  • 02:34

  • 33

  • 1 سال پیش

حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

سهیل قاسمی
0

توضیحات
اجرای صوتی غزل های حافظ با صدای سهیل قاسمی. غزل ها از نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی اجرا شده اند.

با صدای
سهیل قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads