• 2 سال پیش

  • 29

  • 03:32

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - کوچه های بیکسی (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
4
4
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - کوچه های بیکسی (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
  • 03:32

  • 29

  • 2 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads