• 7 سال پیش

  • 36

  • 02:37
داستان مدیریت بحران و سه پاکت نامه

داستان مدیریت بحران و سه پاکت نامه

شنوتو
1
داستان مدیریت بحران و سه پاکت نامه
  • 02:37

  • 36

  • 7 سال پیش

داستان مدیریت بحران و سه پاکت نامه

شنوتو
1

توضیحات
آقای اسمیت به تازگی مدیر عامل یک شرکت بزرگ شده بود. مدیر عامل قبلی یک جلسه خصوصی با او ترتیب داد و در آن جلسه سه پاکت نامه دربسته که شماره های ۱ و ۲ و ۳ روی آنها نوشته شده بود به او داد و گفت . . . به ادامه داستان گوش دهید

با صدای
نرگس سوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads