• 3 سال پیش

  • 164

  • 19:51

پیشرفت معنوی ـ فصل هشتم (تکبر) - Pishraft.S8.E1

پیشرفت معنوی
0
0
0

پیشرفت معنوی ـ فصل هشتم (تکبر) - Pishraft.S8.E1

پیشرفت معنوی
  • 19:51

  • 164

  • 3 سال پیش

توضیحات
فصل هشتم از پادکست های پیشرفت معنوی را موضوع تکبر آغاز می‌کنیم. موضوعی که بسیار از ما با آن چالش داریم . در این فصل معنای تکبر و راه های مقابله با آن را فرا خواهیم گرفت و نکاتی که در پادکست ها به آن خواهیم پرداخت شامل : ـ ریشه های تکبر - توصیف کبر: کبر رداء خداست، کبر صفت شیطان است. ـ آثار وخیم کبر: ذلت، سلب نعمت، تنفر دیگران، نابودی قلب و عقل، توقف علمی، فرار دوستان، از دست دادن لیاقت ستایش، عدم قبولی نماز، ناپاکی عمل، فساد ریاست. ـ آثار وخیم کبر: ذلت، سلب نعمت، تنفر دیگران، نابودی قلب و عقل، توقف علمی، فرار دوستان، از دست دادن لیاقت ستایش، عدم قبولی نماز، ناپاکی عمل، فساد ریاست. ـ اقسام تکبر: استکبار ـ اقسام تکبر: تکبر در مشی - تکبر فقرا - تکبر بر خویشاوندان ـ اقسام تکبر: تکبر در نسب، در ریاست، به اولیاء خدا، به اوامر خدا و به علما و دانشمندان. ـ اقسام تکبر: تکبر طلاب و روحانیون ـ اقسام تکبر: تکبر سایر علوم مثل طب و مکانیک - تکبر عابدان ـ دنبال علامات تکبر در دیگران نباشیم و در مورد دیگران بد قضاوت نکنیم. فقط خودمان را بررسی کنیم. • تکبر با تأبی نفس و تواضع با تملق فرق دارد. • ریشه های تکبر (1) ضعف در توحید ـ ریشه های تکبر: کم ظرفیتی تمایز پیشگیری و درمان: ۱. تقویت توحید ۲. عمل کردن بر خلاف اقتضائات تکبر ۳. شناخت حقیقت خو ـ پیشگیری و درمان: شناخت حقیقت تلخ گذشته و آینده خود. (فرمایش حضرت امام قدس سره) ـ پیشگیری و درمان: شناخت حقیقت تلخ گذشته و آینده خود. (ادامه فرمایش حضرت امام قدس سره)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads