• 3 سال پیش

  • 201

  • 14:50

پیشرفت معنوی ـ فصل نهم ( عصبانیت ) - Pishraft.S9.E3

پیشرفت معنوی
0
0
0

پیشرفت معنوی ـ فصل نهم ( عصبانیت ) - Pishraft.S9.E3

پیشرفت معنوی
  • 14:50

  • 201

  • 3 سال پیش

توضیحات
یکی از بدترین و مهلک‌ترین بيماریهای اخلاقی "غضب" و "خشم" یا همان که در عرف میگویيم "عصبانيت" است. در فصل نهم از پادکست های پیشرفت معنوی قرار است در مورد این موضوع مهم و آثار مخرب و راه های مقابله با آن صحبت کنیم. در این فصل ما به نکات زیر اشاره خواهیم کرد. ـ ریشه عصبانیت، خودخواهی است. ـ حب دنیا - هرزه گردی قوه خیال ـ عوامل عصبانیت: شیطان، تکبر، تصور اشتباه ـ آثار زیانبار خشم، خشم مفتاح تمام شرهاست ـ آثار زیانبار خشم، فساد عقل ـ آثار زیانبار خشم: آتشی شیطانی است. دین و ایمان را نابود می کند. خشم، دشمن است. ـ موعظه ـ آثار زیانبار خشم: - عیبهای پنهانش آشکار می شود. - از حیث نسب، شرافت ندارد. - عاقبتش جهنم است. - در یک کلام هلاک است. ـ آثار زیبای کنترل خشم: - کلید همه خیرات است. - رأس فضیلت هاست. - موجب نجات از خشم خداست. ـ آثار زیبای کنترل خشم: - قرب شگفت انگیز در قیامت - ستر عیوب - قهرمانی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads