• 3 سال پیش

  • 140

  • 19:11

پیشرفت معنوی (فصل هفتم) - Pishraft.S7.E12

پیشرفت معنوی
0
0
0

پیشرفت معنوی (فصل هفتم) - Pishraft.S7.E12

پیشرفت معنوی
  • 19:11

  • 140

  • 3 سال پیش

توضیحات
در فصل هفتم از پادکست‌های پیشرفت معنوی با مبحث عجب و آسیب‌های آن آشنا خواهیم شد. برخی از نکاتی که در این فصل خواهید شنید را در ادامه بری شما ذکر کرده ایم. حتما این بخش از پادکست را با دقت گوش دهید و اگر استفاده کردید آن را برای سایر دوستانتان نیز ارسال کنید. ـ بعد از ریا بدترین بیماری اخلاقی عجب است . ـ وقتی تصور می کنیم که عمل یا علم خوبی داریم و این را به خودمان نسبت می دهم، نه به خدا و از این شرافت به وجد می‌آییم، این عجب است. ـ بدترین نوع عجب این است که ما بر خدا نیز منت بگذاریم و از خدا انتظار داریم که مثلا دعاهای ما را برآورده کند. ـ عجب یعنی بی عیب و نقص شمردن و اینکه خوبی مان را جدا از خوبی خدا می بینیم. ـ یکی از عجیب ترین قسمت های عجب این است که انسان بر کار زشت خود عجب پیدا کند. و این از اینجا شروع می شود که انسان کار بد خود را خوب می بیند.

shenoto-ads
shenoto-ads