• 3 سال پیش

  • 13

  • 02:58

گپ و گفت های با نویسندگان و ناشران - اهل بیتی‌ها

مرکز رسانه‌ای شیرازه
0
0
0

گپ و گفت های با نویسندگان و ناشران - اهل بیتی‌ها

مرکز رسانه‌ای شیرازه
  • 02:58

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه ای از گفتگو و گپ های صمیمانه با نویسندگان و ناشران کتاب های که در پویش سفیر حسین معرفی شدند

با صدای
سید علی سیدان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads