• 2 سال پیش

  • 11

  • 03:12

گپ و گفت های با نویسندگان و ناشران - سلیمانی عزیز

مرکز رسانه‌ای شیرازه
0
0
0

گپ و گفت های با نویسندگان و ناشران - سلیمانی عزیز

مرکز رسانه‌ای شیرازه
  • 03:12

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
مجموعه ای از گفتگو و گپ های صمیمانه با نویسندگان و ناشران کتاب های که در پویش سفیر حسین معرفی شدند

با صدای
سید علی سیدان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads