• 3 سال پیش

  • 48

  • 21:18

اسپویلر - پادکست فیلم باز ها - اسپویلر قسمت دوم

ساسان خادم
0
0
0

اسپویلر - پادکست فیلم باز ها - اسپویلر قسمت دوم

ساسان خادم
  • 21:18

  • 48

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بررسی سریال ها و فیلم های مطرح دنیا میپردازم البته از دیدگاه خودم .

با صدای
ساسان خادم

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads