• 4 سال پیش

  • 26

  • 01:23:45

سرح العیون - جلسه 19

اخوان الصفا و خلان الوفا
1
1
0

سرح العیون - جلسه 19

اخوان الصفا و خلان الوفا
  • 01:23:45

  • 26

  • 4 سال پیش

توضیحات
«عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تیرماه سال ۱۳۶۸ ش، در شهر مقدس قم ، به انجام رسانده است. ک

با صدای
سید عبدالله امینی آبادانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads