• 2 سال پیش

  • 16

  • 01:22:07
سرح العیون - جلسه  4

سرح العیون - جلسه 4

اخوان الصفا و خلان الوفا
0
سرح العیون - جلسه  4
  • 01:22:07

  • 16

  • 2 سال پیش

سرح العیون - جلسه 4

اخوان الصفا و خلان الوفا
0

توضیحات
«عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تیرماه سال ۱۳۶۸ ش، در شهر مقدس قم ، به انجام رسانده است. ک

با صدای
سید عبدالله امینی آبادانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads