• 4 سال پیش

  • 46

  • 07:46

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - دو (خطاهای شناختی1؛ تعمیم دادن، تفکر همه یا هیچ)

عرفان فخیمی
0
توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی در اردیبهشت ماه عزیز

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads