• 2 سال پیش

  • 2

  • 03:44
صد و ده نکته - شعر امام علی علیه السلام درباره جهان اصغر

صد و ده نکته - شعر امام علی علیه السلام درباره جهان اصغر

اخوان الصفا و خلان الوفا
0
صد و ده نکته - شعر امام علی علیه السلام درباره جهان اصغر
  • 03:44

  • 2

  • 2 سال پیش

صد و ده نکته - شعر امام علی علیه السلام درباره جهان اصغر

اخوان الصفا و خلان الوفا
0

توضیحات
گزیده های از صحبت های فلسفی و عرفانی استاد

با صدای
سید عبدالله امینی آبادانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads