• 4 سال پیش

  • 7

  • 03:37

صد و ده نکته - تفاوت نفس و روح

اخوان الصفا و خلان الوفا
0
0
0

صد و ده نکته - تفاوت نفس و روح

اخوان الصفا و خلان الوفا
  • 03:37

  • 7

  • 4 سال پیش

توضیحات
گزیده های از صحبت های فلسفی و عرفانی استاد

با صدای
سید عبدالله امینی آبادانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads