• 3 سال پیش

  • 93

  • 08:37

صدای خودیاری - تکنیک 5 مرحله‌ای برای رهاسازی احساسات منفی

خودیاری
1
1
0

صدای خودیاری - تکنیک 5 مرحله‌ای برای رهاسازی احساسات منفی

خودیاری
  • 08:37

  • 93

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست خودیاری

با صدای
مرضیه باقرزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads