• 4 سال پیش

  • 57

  • 27:38

آشپزی ایران - تاریخ مکتوب آشپزی در ایران 1

persia sofreh
2
2
0

آشپزی ایران - تاریخ مکتوب آشپزی در ایران 1

persia sofreh
  • 27:38

  • 57

  • 4 سال پیش

توضیحات
مصاحبه هایی در مورد آشپزی و خوراک

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads