• 4 سال پیش

  • 2.6K

  • 05:08

صدای تو - چرا خیلی عصبی و حساس هستم؟

خودیاری
4
4
0

صدای تو - چرا خیلی عصبی و حساس هستم؟

خودیاری
  • 05:08

  • 2.6K

  • 4 سال پیش

توضیحات
پرسش و پاسخ های بین ما و شما... سوالات شما را پاسخ می دهیم و چند راه کار عملی پیشنهاد می کنیم. سوالات خود را با ما درمیان بگذارید.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads