• 5 سال پیش

  • 208

  • 12:48

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - آلومینیوم در صنعت

صنعتی کار
1
توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads