• 3 سال پیش

  • 119

  • 03:31
عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - بی‌عملی چیست و برای عمل‌گرا‌تر شدن چه کنیم؟

عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - بی‌عملی چیست و برای عمل‌گرا‌تر شدن چه کنیم؟

آرسام هورداد
0
عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - بی‌عملی چیست و برای عمل‌گرا‌تر شدن چه کنیم؟
0
0

عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - بی‌عملی چیست و برای عمل‌گرا‌تر شدن چه کنیم؟

آرسام هورداد
  • 03:31

  • 119

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست «ایده‌هایی برای خوب زیستن با آرسام هورداد» شامل مجموعه تجارب و ایده‌ها و نکاتی است که آرسام هورداد در زمینه هنر خوب زیستن، خلق دستاور، شکوفایی شخصیت و سواد عاطفی بیان می‌کند.

با صدای
آرسام هورداد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads