• 3 سال پیش

  • 244

  • 05:16
عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - درباره ترس، احساس ضعیف بودن، اراده و تقویت آن

عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - درباره ترس، احساس ضعیف بودن، اراده و تقویت آن

آرسام هورداد
0
عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - درباره ترس، احساس ضعیف بودن، اراده و تقویت آن
0
0

عملکرد عالی از زبان آرسام هورداد - درباره ترس، احساس ضعیف بودن، اراده و تقویت آن

آرسام هورداد
  • 05:16

  • 244

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست «ایده‌هایی برای خوب زیستن با آرسام هورداد» شامل مجموعه تجارب و ایده‌ها و نکاتی است که آرسام هورداد در زمینه هنر خوب زیستن، خلق دستاور، شکوفایی شخصیت و سواد عاطفی بیان می‌کند.

با صدای
آرسام هورداد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads