• 5 سال پیش

  • 50

  • 45:42

عینک - عینک ۲ - خانم یایا

رادیو لوکتو
0
0
0

عینک - عینک ۲ - خانم یایا

رادیو لوکتو
  • 45:42

  • 50

  • 5 سال پیش

توضیحات
ما در عینک سعی می‌کنیم تا از زاویه جدیدی به موضوعمون نگاه کنیم؛ در واقع ما عینک جدیدی به چشم می‌زنیم و از یک دید متفاوت به سوژه مورد نظر نگاه می‌کنیم.

با صدای
رامتین کاظمی
حامد افرومند
محمدرضا مصطفوی
حسام افرومند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads