• 5 سال پیش

  • 62

  • 52:38

عینک - عینک 1 - واقع‌گرایی در Red Dead Redemption 2

رادیو لوکتو
1
1
0

عینک - عینک 1 - واقع‌گرایی در Red Dead Redemption 2

رادیو لوکتو
  • 52:38

  • 62

  • 5 سال پیش

توضیحات
ما در عینک سعی می‌کنیم تا از زاویه جدیدی به موضوعمون نگاه کنیم؛ در واقع ما عینک جدیدی به چشم می‌زنیم و از یک دید متفاوت به سوژه مورد نظر نگاه می‌کنیم.

با صدای
رامتین کاظمی
حامد افرومند
محمدرضا مصطفوی
حسام افرومند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads