• 1 سال پیش

  • 14

  • 31:25

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 0297

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 0297

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 31:25

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات

در محضر قرآن کریم جلسه‌ 297


سوره کهف: جلسه چهارم


شماره آیه 28  تا 34


شماره صفحه 297 


مخاطبان: علاقمندان به مباحث قرآنی با رویکرد راهبردی


👤ارائه دهنده:استاد نجف لک زایی


⏰تاریخ انتشار:سه شنبه  7  تیر ماه 1401


shenoto-ads
shenoto-ads