• 7 ماه پیش

  • 1

  • 01:27:21
سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن  ( حکمرانی صلح از منظر قرآن) جلسه 148

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن ( حکمرانی صلح از منظر قرآن) جلسه 148

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن  ( حکمرانی صلح از منظر قرآن) جلسه 148
0
0

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن ( حکمرانی صلح از منظر قرآن) جلسه 148

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:27:21

  • 1

  • 7 ماه پیش

توضیحات
نشست علمی حکمرانی در قرآن(جلسه اول) ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی دبیر نشست:دکتر مختار شیخ حسینی به صورت هفتگی در روز شنبه انجام می شود. مکان: بیگ بلوباتن(فضای مجازی) به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads