• 2 سال پیش

  • 5

  • 01:15:50

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن جلسه 141- نظام سیاسی و دولت جلسه 20

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
توضیحات
نشست علمی حکمرانی در قرآن(جلسه اول) ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی دبیر نشست:دکتر مختار شیخ حسینی به صورت هفتگی در روز شنبه انجام می شود. مکان: بیگ بلوباتن(فضای مجازی) به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads