• 1 سال پیش

  • 7

  • 01:14:52

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن جلسه 119- نظام سیاسی و دولت جلسه 1

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن جلسه 119- نظام سیاسی و دولت جلسه 1

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:14:52

  • 7

  • 1 سال پیش

توضیحات
نشست علمی حکمرانی در قرآن(جلسه اول) ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی دبیر نشست:دکتر مختار شیخ حسینی به صورت هفتگی در روز شنبه انجام می شود. مکان: بیگ بلوباتن(فضای مجازی) به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads