• 2 سال پیش

  • 0

  • 01:10:00

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن جلسه 103

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

سلسله نشست های حکمرانی در قرآن - حکمرانی در قرآن جلسه 103

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:10:00

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
نشست علمی حکمرانی در قرآن(جلسه اول) ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی دبیر نشست:دکتر مختار شیخ حسینی به صورت هفتگی در روز شنبه انجام می شود. مکان: بیگ بلوباتن(فضای مجازی) به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads