• 2 سال پیش

  • 58

  • 04:33

معرفی کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال اثر رایدر کارول - مقدمه

گروه صنعتی پاکشو
0
توضیحات
پادکست شماره 24- مقصر اصلی ناتوانی، شکست و عقب نشینی های بسیاری از ما تمرکز ذهنی است . شما می توانید تمرکز کنید اما نه روی چیزهای درست و در زمان مناسب! تا به حال به این توجه کرده اید که ذهنتان چقدر سریع از رویا و فکری به رویای دیگر می پرد؟ این حواس پرتی به تدریج مسئولیت هایتان را زیادتر خواهد کرد . جسم و روحتان به تدریج زیر کوهی از آرزوها و افکار مدفون می شود تا جایی که زندگی طاقت فرسا خواهد شد و شما کم کم باور می کنید که نمی توانید! کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال اثر رایدر کارول، ثابت می کند که این باور تنها یک داستان خیالی و بیرحمانه است که ما برای خود تعریف می کنیم .

با صدای
واحده سادات موسوی
یاسمن خودکامه
پریسا عباسی
فرشته حق گو
مهتاب مَلا

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads