• 10 ماه پیش

  • 9

  • 05:06
حیوان ناطق فصل سوم - توهم اعتبار چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟

حیوان ناطق فصل سوم - توهم اعتبار چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟

امین ایران پناه
0
حیوان ناطق فصل سوم - توهم اعتبار چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟
0
0

حیوان ناطق فصل سوم - توهم اعتبار چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟

امین ایران پناه
  • 05:06

  • 9

  • 10 ماه پیش

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads