• 11 ماه پیش

  • 8

  • 09:18
اپیزود 4 / روزنه ی نور - اپیزود 4

اپیزود 4 / روزنه ی نور - اپیزود 4

پادکست درون نگر/جاده ی مدیتیشن
0
اپیزود 4 / روزنه ی نور - اپیزود 4
  • 09:18

  • 8

  • 11 ماه پیش

اپیزود 4 / روزنه ی نور - اپیزود 4

پادکست درون نگر/جاده ی مدیتیشن
0

توضیحات
مرجله ی دوم در مدیتیشن : اگر مي خواهيد چيزي كوچكتر شود اجازه دهيد خوب گسترده شود. اگر مي خواهيد از چيزي رها شويد ابتدا اجازه دهيد شكوفا شود

با صدای
حمید یزدانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads