• 2 سال پیش

  • 8

  • 40:59

قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن - قیام حسینی 06

حسینیه اندیشه
1
1
0

قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن - قیام حسینی 06

حسینیه اندیشه
  • 40:59

  • 8

  • 2 سال پیش

توضیحات
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» است. برای دریافت متن جلسات سخنرانیها به سایت حسینیه اندیشه بخش گفتمان مراجعه فرمایید. http://hosseiniehandisheh.ir

با صدای
محمد صادق حیدری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads