• 2 سال پیش

  • 12

  • 01:26:12

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - وبینار عادت سوزی

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
0
0
0

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - وبینار عادت سوزی

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
  • 01:26:12

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
هدف گذاری، آزمایش اهداف، اولویت بندی، برنامه زیری به روش بولت ژورنال، اجرای برنامه ها، ساخت خرده عادت ها، تمرکز

با صدای
علی صفرنواده
علی صفرنواده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads