• 2 سال پیش

  • 26

  • 17:45

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - وبینار تمرکز حرفه ای- 8 مرداد 1400-فصل سوم-موانع تمرکز و تکنیک های ارتقای تمرکز

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
0
0
0

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - وبینار تمرکز حرفه ای- 8 مرداد 1400-فصل سوم-موانع تمرکز و تکنیک های ارتقای تمرکز

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
  • 17:45

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات
هدف گذاری، آزمایش اهداف، اولویت بندی، برنامه زیری به روش بولت ژورنال، اجرای برنامه ها، ساخت خرده عادت ها، تمرکز

با صدای
علی صفرنواده
علی صفرنواده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads