• 2 سال پیش

  • 10

  • 05:45

سقف کشسان کارانا - پادکست سقف کشسان با صدای دکتر پیمان ریحانیان

خانه آرا
1
1
0

سقف کشسان کارانا - پادکست سقف کشسان با صدای دکتر پیمان ریحانیان

خانه آرا
  • 05:45

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
این آلبوم درمورد سقف های کشسان بارگزاری شده و حا‌وی نکات فنی و آموزشی برای آشنایی با سقف کشسان هست

با صدای
دکتر پیمان ریحانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads