• 4 سال پیش

  • 30

  • 05:16

سقف كشسان بازار اشتغال مناسب براي جوانان

خانه آرا
0
0
0

سقف كشسان بازار اشتغال مناسب براي جوانان

خانه آرا
  • 05:16

  • 30

  • 4 سال پیش

توضیحات
يكي از حرفه هاي جديد و پردرآمد صنعت سقف كشسان و نصب اين سقفها مي باشد و جوانان با فراگيري اين صنعت و هنر، مي توانند درآمدهاي بهتري نسبت به ساير حرفه هاي اجرايي داشته باشند . دكترپيمان ريحانيان در اين باره صحبتهايي اراىه نموده اند كه مي شنويم . شركت كارانا توليد كننده سففهاي كشسان و دكوراتيو در ايران09010577711-02177523898

shenoto-ads
shenoto-ads