• 3 سال پیش

  • 192

  • 22:37

خودشناسی - من کیستم؟

رهاشدگان
5
توضیحات
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و از یک نفر متنفریم؟ بیایید با هم دنبال جواب این سئوالا بگردیم

با صدای
بهمن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads