• 3 سال پیش

  • 11

  • 30:20

پادکست هفتگی ئارگه ش - Argash Studio Podcast 0002

ئارگه ش
1
1
0

پادکست هفتگی ئارگه ش - Argash Studio Podcast 0002

ئارگه ش
  • 30:20

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت اول : معرفی ئارگه ش و داستان کوتاه چنار از هوشنگ گلشیری

با صدای
پویا خزدوزی
سهند مستوری
دانش شعبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads