• 3 سال پیش

  • 31

  • 44:34

پادکست هفتگی ئارگه ش

ئارگه ش
0
0
0

پادکست هفتگی ئارگه ش

ئارگه ش
  • 44:34

  • 31

  • 3 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با کارشناس ارشد عکاسی جناب فرهاد مطاعی عزیز

با صدای
پویاخزدوزی
فرهادمطاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads