• 3 سال پیش

  • 29

  • 30:22

پادکست هفتگی ئارگه ش - Argash Studio Podcast 0001

ئارگه ش
1
1
0

پادکست هفتگی ئارگه ش - Argash Studio Podcast 0001

ئارگه ش
  • 30:22

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت اول : معرفی ئارگه ش و داستان کوتاه چنار از هوشنگ گلشیری

با صدای
پویا خزدوزی
سهند مستوری
دانش شعبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads