• 3 سال پیش

  • 178

  • 06:23

سنگ و الماس - قرین طنز، رهین شعر

همشهری آوا
0
0
0

سنگ و الماس - قرین طنز، رهین شعر

همشهری آوا
  • 06:23

  • 178

  • 3 سال پیش

توضیحات
وقایع ایران در قرن چهاردهم

با صدای
احسان صفاپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads