• 4 سال پیش

  • 369

  • 12:29

تهران قدیم - تهران قدیم- دروازه ها

وقت شنیدن
1
توضیحات
آنچه باید در مورد تاریخ تهران دانست. برداشتی از کتاب تهران قدیم اثر جعفر شهری

با صدای
شهرزاد فتوحی
کارگردان: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads