توضیحات

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ترکیب و چیدمان اسیدهای چرب در ساختمان چربی شیر - اسیدهای چرب لیپیدهای شیر - منشاء اسیدهای چرب شیر - اسیدهای چرب سنتزی - اسیدهای چرب پلاسمایی - اشاره به نحوه واکنش‌های بیوهیدروژناسیون در شکمبه دام - اسیدهای چرب اشباع در چربی شیر - اسیدهای چرب غیراشباع سیس در چربی شیر - اسیدهای چرب غیراشباع ترانس در چربی شیر - نقش ایزومری سیس و ترانس در نقطه ذوب چربی شیر - اسیدهای چرب ناچیز در چربی شیر - لیپیدهای قطبی شیر - فسفولیپیدها - گلیکولیپیدها - استرول‌ها - کاروتنوئیدها - ویتامین‌های محلول در چربی شیر - ترکیبات معطر شیر - ساختمان گویچه چربی - ترکیبات غشای گویچه چربی - ساختمان غشاء گویچه چربی - لیپیدهای غشای گویچه - پروتئین‌های غشا گویچه چربی - علت صعود گویچه‌های چربی در شیر - پایدارسازی چربی شیر - ناپایداری چربی شیر - فولیکوله شدن - ادغام شدگی - ادغام‌شدگی ناقص - پدیده الگوتیناسیون سرد - پدیده پیکرسازی مجدد - کریستالیزاسیون چربی شیر - فساد چربی شیر - تندشدگی لیپولتیکی چربی شیر با آنزیم لیپاز - انواع لیپاز موجود در شیر - انواع لیپولیز آنزیمی در شیر و محصولات شیری - تندشدگی اکسیداتیوی چربی شیر - عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربی شیر ———————————

برچسب ها:

گویندگان:

دكتر نسرين مويدنيا

تاریخ انتشار:

8 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

١- مقدمه


2
1
00:02:25
2

٢- تركيب و چيدمان اسيدهاي چرب در ساختمان چربي شير -اسيدهاي چرب ليپيدهاي شير


1
1
00:04:07
3

٣- منشا اسيدهاي چرب شير - سنتزي - پلاسمايي


1
1
00:05:32
4

٤- اشاره به نحوه واكنش هاي بيوهيدروژناسيون در شكمبه دام


1
1
00:02:42
5

٥- اسيدهاي چرب اشباع در چربي شير


1
1
00:04:00
6

٦- اسيدهاي چرب غيراشباع سيس در چربي شير


1
1
00:03:12
7

٧- اسيدهاي چرب غيراشباع ترانس در چربي شير


1
1
00:06:28
8

٨- نقش ايزومري سيس و ترانس در نقطه ذوب چربي شير - اسيدهاي چرب ناچيز در چربي شير


1
1
00:04:50
9

٩- ليپيدهاي قطبي شير - فسفوليپيدها


1
1
00:08:12
10

١٠- گليكوليپيدها - استرول ها - كاروتنوئيدها - ويتامينهاي محلول در چربي شير


1
1
00:06:14
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.