فصل چهارم: چربي شير
play_arrow

فصل چهارم: چربي شير این آلبوم بهادار می‌باشد

فصل چهارم: چربي شير این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down

شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

 • share
 • code
 • play_arrow46
 • thumb_up 10
 • more_vert

✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ترکیب و چیدمان اسیدهای چرب در ساختمان چربی شیر - اسیدهای چرب لیپیدهای شیر - منشاء اسیدهای چرب شیر - اسیدهای چرب سنتزی - اسیدهای چرب پلاسمایی - اشاره به نحوه واکنش‌های بیوهیدروژناسیون در شکمبه دام - اسیدهای چرب اشباع در چربی شیر - اسیدهای چرب غیراشباع سیس در چربی شیر - اسیدهای چرب غیراشباع ترانس در چربی شیر - نقش ایزومری سیس و ترانس در نقطه ذوب چربی شیر - اسیدهای چرب ناچیز در چربی شیر - لیپیدهای قطبی شیر - فسفولیپیدها - گلیکولیپیدها - استرول‌ها - کاروتنوئیدها - ویتامین‌های محلول در چربی شیر - ترکیبات معطر شیر - ساختمان گویچه چربی - ترکیبات غشای گویچه چربی - ساختمان غشاء گویچه چربی - لیپیدهای غشای گویچه - پروتئین‌های غشا گویچه چربی - علت صعود گویچه‌های چربی در شیر - پایدارسازی چربی شیر - ناپایداری چربی شیر - فولیکوله شدن - ادغام شدگی - ادغام‌شدگی ناقص - پدیده الگوتیناسیون سرد - پدیده پیکرسازی مجدد - کریستالیزاسیون چربی شیر - فساد چربی شیر - تندشدگی لیپولتیکی چربی شیر با آنزیم لیپاز - انواع لیپاز موجود در شیر - انواع لیپولیز آنزیمی در شیر و محصولات شیری - تندشدگی اکسیداتیوی چربی شیر - عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربی شیر ———————————

: دكتر نسرين مويدنيا
…

unfold_more

 • ١- مقدمه

  share thumb_up play_arrow
 • ٢- تركيب و چيدمان اسيدهاي چرب در ساختمان چربي شير -اسيدهاي چرب ليپيدهاي شير

  share thumb_up play_arrow
 • ٣- منشا اسيدهاي چرب شير - سنتزي - پلاسمايي

  share thumb_up play_arrow
 • ٤- اشاره به نحوه واكنش هاي بيوهيدروژناسيون در شكمبه دام

  share thumb_up play_arrow
 • ٥- اسيدهاي چرب اشباع در چربي شير

  share thumb_up play_arrow
 • ٦- اسيدهاي چرب غيراشباع سيس در چربي شير

  share thumb_up play_arrow
 • ٧- اسيدهاي چرب غيراشباع ترانس در چربي شير

  share thumb_up play_arrow
 • ٨- نقش ايزومري سيس و ترانس در نقطه ذوب چربي شير - اسيدهاي چرب ناچيز در چربي شير

  share thumb_up play_arrow
 • ٩- ليپيدهاي قطبي شير - فسفوليپيدها

  share thumb_up play_arrow
 • ١٠- گليكوليپيدها - استرول ها - كاروتنوئيدها - ويتامينهاي محلول در چربي شير

  share thumb_up play_arrow