فصل دوم: توليد بهداشتي شير
play_arrow

فصل دوم: توليد بهداشتي شير این آلبوم بهادار می‌باشد

فصل دوم: توليد بهداشتي شير این آلبوم بهادار می‌باشد

10 ماه پیش
keyboard_arrow_down

شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

 • share
 • code
 • play_arrow14
 • thumb_up 14
 • more_vert

✳️ مباحث اين فصل شامل: -مقدمه -آلودگی شیر و اقدامات کنترلی در سطح دامداری -محیط و محل نگهداری دام -خود دام -شخص شیردوش و جریان شیردوشی -تجهیزات شیردوشی -نگهداری و انتقال -اقتصاد تولید شیر پاکیزه و بهداشتی -خدمات حمایتی مرتبط با تولید شیر بهداشتی -منابع آلودگی شیر خام مخزن ذخیره (تانک فله) -آلودگی ناشی از بیماری ورم پستان -منابع میکروبی محیطی -تجهیزات شیردوشی -رشد میکروبی در طی نگهداری شیر خام در مخزن ذخیره -میکروارگانیسم‌های موجود در شیر -باکتری‌ها قارچ‌ها -باکتریوفاژها -خلاصه‌ای از نکات مهم در حفظ کیفیت شیر خام -بهداشت عمليات شیردوشی و محیط آن -کنترل دما ————————-

: دكتر نسرين مويدنيا
:

BANNER ADS

 • 1

  ١- مقدمه - آلودگي شير و اقدامات كنترلي در سطح دامداري

  00:03:58
  thumb_up play_arrow
 • 2

  ٢- خودِ دام - شخص شيردوش و جريان شيردوشي

  00:04:02
  thumb_up play_arrow
 • 3

  ٣- تجهيزات شيردوشي - نگهداري و انتقال - اقتصاد توليد شير پاكيزه و بهداشتي

  00:04:44
  thumb_up play_arrow
 • 4

  ٤- خدمات حمايتي مرتبط با توليد شير بهداشتي - منابع آلودگي شير خام مخزن ذخيره

  00:04:59
  thumb_up play_arrow
 • 5

  ٥- آلودگي ناشي از بيماري ورم پستان

  00:04:50
  thumb_up play_arrow
 • 6

  ٦-منابع ميكروبي محيطي

  00:14:48
  thumb_up play_arrow
 • 7

  ٧- تجهيزات شيردوشي - رشد ميكروبي در طي نگهداري شيرخام در مخزن ذخيره

  00:04:50
  thumb_up play_arrow
 • 8

  ٨- ميكروارگانيسم هاي موجود در شير

  00:02:09
  thumb_up play_arrow
 • 9

  ٩- باكتريها - الف- باكتريهاي سايكروتروف گرم منفي

  00:07:15
  thumb_up play_arrow
 • 10

  ١٠- ب- باكتريهاي گرم مثبت - باكتريهاي اسپورزاي گرم مثبت

  00:05:41
  thumb_up play_arrow

unfold_more