خاورمیانه
shenoto.com

خاورمیانه

1

449

4 سال پیش

Description

در این برنامه با وجه تسمیه خاورمیانه آشنا می شویم و اینکه تعریف پیشین خاورمیانه چه بوده است . دول غربی چرا اصرار بر تشکیل خاورمیانه جدید دارد.این ها و سوالات دیگر در این برنامه از کاوشگر بشنوید ...

Host/Hostess:

سیاوش عقدایی، محسن رسولی

Publish at:

4 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


449
1
00:49:35
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.