yaddirooz1400
shenoto podcaster

یاد دیروز

یاد دیروز برنامه ای رادیویی بود که سابقه آن به بیش از نیم قرن پیش برمی گردد و از رادیو 2 جمعه شب ها ساعت یازده تا دوازده شب پخش می شد و مخاطبان خاص خود را داشت و با اجرای زنده یاد علی اصغر طاهری و تهیه کنندگی خود او ساخته می شد.هر هفته تم خاصی را انتخاب و به آن می پرداخت و بنده پس از نیم قرن تصمیم گرفتم با توجه به شرایط موجود در رسانه که کاملا به آن واقف هستم،این کار را به شکلی امروزی تر در فضای مناسب این کار انجام دهم و امید به این که مقبول افتد.