waytotommorrow
shenoto podcaster

راهی به فردا

این پادکست درمورد افرادی است که کودکی سختی داشته‌اند ولی تحت پوشش مؤسسات خیریه قرار گرفته و امروز به انسانهای موفقی تبدیل شده‌اند.